Radio Malbork

 
 

Na antenie

Wkrótce

21:00 – 23:00

Z innej bajki (powtórka)

Aktualnie gramy

KAYAH
Fleciki

Słuchaj on-line

Patronat

Radio Malbork może patronować inicjatywom, imprezom lub wydarzeniom o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, obywatelskim
i sportowym, których celem jest promowanie pozytywnych wartości i postaw, budowanie więzi społecznych, krzewienie aktywnych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu oraz wspieranie rozwoju regionu.

Zasady przyznawania patronatu:

 • Należy przesłać wniosek o patronat (wg. szablonu do pobrania poniżej) na adres Radia Malbork,
   e-mail: redakcja@radiomalbork.fm lub też dostarczyć osobiście do siedziby radia, Pl. Słowiański 18, 82 - 200 Malbork.
 • Wniosek należy złożyć nie później jak 30 dni przed terminem planowanego wydarzenia;
 • Przyznanie patronatu nie jest jednoznaczne z deklaracją wsparcia organizacyjnego lub finansowego;
 • O wymiarze patronatu informować będziemy każdą instytucję w terminie do 5 dni od daty wpłynięcia wniosku, pod warunkiem podania pełnych danych kontaktowych we wniosku;
 • Radio Malbork zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia patronatu. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji;
 • Organizator imprez, którym radio patronuje, jest zobowiązany do umieszczenia loga Radia Malbork na materiałach promocyjnych i reklamach wizualnych.
  Obowiązujące logo Radia Malbork prześlemy po zatwierdzeniu decyzji o udzieleniu patronatu.
  Gotowy projekt z logiem radia prosimy o przesłanie drogą mailową do akceptacji .
  Wykorzystanie loga bez akceptacji radia skutkować może cofnięciem patronatu.
 • Będziemy wdzięczni za przesłanie sprawozdań z realizacji patronatu - jest to dobrowolne, pozwala jednak jeszcze efektywniej realizować patronaty w przyszłości.

Wniosek o udzielenie patronatu

Prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku.