Radio Malbork

 
 

Na antenie

Wkrótce

07:00 – 07:01

Pogoda

Aktualnie gramy

AKON and MATOMA
Stick around

Słuchaj on-line

Możliwość uzyskania pomocy w Nowym Stawie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową. Akcja wydawania paczek żywnościowych skierowana jest do mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie wydał potrzebującym mieszkańcom blisko 38,5 tony żywności o łącznej wartości ponad 178 tys. zł, a także blisko 11 ton jabłek wartych ok. 17 tys. zł. Obecnie trwa trzecia tura wydawania paczek z artykułami spożywczymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc skierowana jest do osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 1268 zł, a także do rodzin, w których dochód na jednego członka nie przekracza 1028 zł.

Dodatkowo, osoba objęta pomocą musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych kryteriów: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Osoby zainteresowane pomocą i spełniające kryteria proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Stawie przy ul. Bema 1 (pokój nr 6). Telefon kontaktowy: 55 276 15 40.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dodane dnia: 20.02.2018 o 08:08